Geçmişten Günümüze: Çocuk Evliliklerinde Yaş Kriterinin Değişimi


Bu rapor, çocuk evliliklerindeki yaş kıstasının tarihsel değişimini İslamiyet öncesi Türk devletlerinden 2002 Türk Medeni Kanunu’ndaki değişikliklere kadar ele alarak, kısa bir bilgi özeti mahiyetinde, göstermeyi hedeflemektedir. Kronolojik sırayla İslamiyet öncesi Türk devletleri, Osmanlı toplumu ve Türkiye Cumhuriyeti örnekleri üzerinden giderek çocuk evliliklerinin tarih boyunca toplumsal bir problem olarak var olduğu gösterilmek istenmiştir. 20. yüzyıla kadar evlilikteki kıstaslar muğlak ifadelerken 1917 Hukuk-ı Aile Kararnamesi ve 1926 Türk Medeni Kanunu ile minimum evlilik yaşı belirtilmiştir. Ancak belirtilen yaş hükmüne toplumda riayet edilmediği, çocuk evliliklerinin kayıt dışı olarak devam edildiği görülmektedir.

Raporu PDF formatında görüntüleyebilir, cihazınıza indirebilirsiniz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir